TV-box skapar störningar

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2016-05-04
  • Ärendenummer:15EV1242
  • Part i ärendet:Digital Multimedia Nordic AB
  • Tillverkare:Dream Multimedia
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Dream Multimedia
  • Modell:DM 500-C
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för störning

Åtgärder

TV-boxen avger höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 13,03 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka elektriska apparater som finns i närheten. Det saknas också EU-försäkran för TV-boxen.

Elsäkerhetsverket har krävt att Digital Multimedia Nordic AB ska sluta sälja dessa TV-boxar. 

Kända försäljningsställen

H-Center Parabol Service

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".