Tibro billiga mobilskydd AB måste ta tillbaka laddare

Försäljningsförbud. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-10
  • Ärendenummer:17EV1936
  • Part i ärendet:Tibro billiga mobilskydd AB
  • Tillverkare:Beeyo
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Beeyo
  • Modell:GSM016301
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Tekniska brister

En USB-laddare som sålts av Tibro billiga mobilskydd AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. 

Laddaren av märket Beeyo (GSM016301) har sålts via internet på sajten CDON.com.

Transformatorns primärlindning (230 volt) är i direkt kontakt med sekundärlindningen (USB-uttaget) utan mekaniskt skydd, vilket inte är tillåtet. Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Dessutom har stickproppen fel dimensioner och säkerhetsinstruktioner för produkten saknas helt.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Tibro billiga mobilskydd AB är ålagd att varningsinformera.

Kända försäljningsställen

CDON.com

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2017-04-18