Cableworld måste återkalla USB-laddare

Försäljningsförbud. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-10
  • Ärendenummer:17EV2138
  • Part i ärendet:CableWorld
  • Tillverkare:Okänt
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänt
  • Modell:TC006
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

En USB-laddare som sålts av Cableworld har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. 

Laddaren som är av okänt varumärke (modell: TC006) har sålts via internet på sajten Cableworld.se och avXperten.dk.

Isolationsavståndet mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) i är mycket kort, så lågt som 0,2 mm och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt. Y-kondensatorn är icke klassificerad, och inte heller denna klarade spänningsprovet.

Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid rotationsprov riskerar spänningsfarliga ledare att komma i kontakt med sekundärsidan. Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Läckströmmen är dessutom för hög.

Administrativa brister

Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Cableworld är ålagd att varningsinformera.

Kända försäljningsställen

CableWorld

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2017-04-18