Sunnerberg Teknik måste ta tillbaka USB-laddare

Försäljningsförbud. En USB-laddare som sålts av Sunnerberg Teknik har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-10
  • Ärendenummer:17EV2326
  • Part i ärendet:Sunnerberg Teknik
  • Tillverkare:Okänt
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänt
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Laddaren som är av okänt varumärke har sålts via internet på sajten Sunnerbergteknik.com.

Isolationsavstånden mellan primära sidan 230 volt och den sekundära sidan USB-uttaget i laddaren är mycket korta, så lågt som 0,5 mm, där kravet är minst 4 mm. Y-kondensatorn är icke klassificerad, och klarade inte spänningsprovet.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid fallprov exponeras spänningsförande delar. 

Administrativa brister

Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning. Samtliga märkningar inklusive CE-märkning saknas.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har ålagt Sunnerberg Teknik att varningsinformera och återta alla sålda USB-laddare. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Kända försäljningsställen

Sunnerbergteknik.com

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2017-04-18