USB-laddare stoppas

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2016-06-14
  • Ärendenummer:16EV1620
  • Part i ärendet:NetOnNet AB
  • Tillverkare:Andersson
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Andersson
  • Modell:221669
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Brister

Laddaren har för dåligt tilltagen isolation. Isolationsavståndet mellan primär sida (230 V) och sekundär (USB-uttaget och det som sitter inkopplat där) är för klent. Uppmätt är 2,5 mm där kravet är minst 4,0 mm. Höljets plast är inte bra och klarar inte flamprov utan bidrar till brandspridning.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har krävt att NetOnNet AB ska sluta sälja dessa produkter. 

Kända försäljningsställen

NetOnNet AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2016-06-23