USB-laddare stoppas

Försäljningsförbud. USB-laddaren har alldeles för klent tilltaget isolationsavstånd och det finns risk för spänningsöverslag med elchock och brand som följd. Vid spänningsprov så uppstår också överslag. Laddaren saknar också EU-försäkran, vilket är en allvarlig brist i dokumentationen. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Telefonshoppen AB måste sluta sälja den.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-05-08
  • Ärendenummer:17EV2317
  • Part i ärendet:Telefonshoppen AB
  • Tillverkare:Trendy
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Trendy
  • Modell:T8AC105VWm j96-049508
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Kända försäljningsställen

Telefonshoppen AB

Ladda ned beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem.

 

En USB-laddare

 

USB-laddaren.

Klent isolationsavstånd i en USB-laddare

Här syns det att isolationsavståndet är alldeles för klent tilltaget. Uppmätt är 1,3 mm där kravet är minst 4,0 mm. Det ger en hög risk för spänningsöverslag.

 

Märkningen på USB-laddaren.

Märkningen på USB-laddaren.

Förpackningen till USB-laddaren.

Förpackningen till USB-laddaren.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson