USB-laddare stoppas

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-05-08
  • Ärendenummer:17EV2317
  • Part i ärendet:Telefonshoppen AB
  • Tillverkare:Trendy
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Trendy
  • Modell:T8AC105VWm j96-049508
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

USB-laddaren har alldeles för klent tilltaget isolationsavstånd och det finns risk för spänningsöverslag med elchock och brand som följd. Vid spänningsprov så uppstår också överslag.

Administrativa brister

Laddaren saknar också EU-försäkran, vilket är en allvarlig brist i dokumentationen.

Kända försäljningsställen

Telefonshoppen AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2017-05-24