Utomhusarmatur tar in vatten

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2015-10-13
  • Ärendenummer:15EV1615
  • Part i ärendet:Malmbergs Elektriska AB
  • Tillverkare:Lampekonsulten / Delta
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Lampekonsulten / Delta
  • Modell:1841 LK:8735
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Åtgärder

Utomhusarmaturen är tvetydigt märkt vad gäller skydd mot vatten. Oavsett märkningen så kommer det in vatten i kopplingsboxen och in i lamputrymmet. Det saknas också svensk bruksanvisning.

Elsäkerhetsverket har krävt att Malmbergs Elektriska AB ska sluta sälja dessa produkter. Lampan saknar också EG-försäkran.

Kända försäljningsställen

Lampkungen Belysnings AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2015-10-29