Uttag saknar både jordning och märkning

Försäljningsförbud. Utsuget saknar rätt märkning och vid mätning så är ytterhöljet inte jordat. Det ska det vara eftersom det är en skyddsjordad produkt. Stickproppen är inte heller korrekt utförd. Det saknas också EU-försäkran och bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Automatic Production i Dalarna AB måste sluta sälja den.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-05-19
  • Ärendenummer:17EV583
  • Part i ärendet:Automatic Production i Dalarna AB
  • Tillverkare:HBM
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:HBM
  • Modell:Utsug 1200W
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Elchock, Brand

Utsuget saknar bland annat CE-märkning, tillverkare och typbeteckning. 

Kända försäljningsställen

Automatic Production i Dalarna AB

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson