Väggarmatur återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat att Lidl Sverige Kommanditbolag ska återkalla armaturerna.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2015-12-10
  • Ärendenummer:15EV2518
  • Part i ärendet:Lidl Sverige Kommanditbolag
  • Tillverkare:Livarno Lux
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Livarno Lux
  • Modell:14100208L LED-Spot IAN 107133
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Åtgärder

Väggarmaturen klarar inte isolationskraven och inte heller kraven för skyddsjordning. Det gör att hela höljet kan bli strömförande, och blir så under tester vi har utfört.

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Lidl Sverige Kommanditbolag är ålagd att varningsinformera.

Kända försäljningsställen

Lidl

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2015-12-18