Vatten läcker in i LED-strålkastare

Försäljningsförbud. LED-strålkastaren klarar inte hållbarhetsprov utan går sönder, höljet spricker. Vid prov så läcker vatten in i själva höljet. Det ger en risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-01-17
  • Ärendenummer:16EV1520
  • Part i ärendet:Amiga AB
  • Tillverkare:Gripo
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Gripo
  • Modell:7065 märkt med L1214 (en specifik batch)
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Elchock, Brand

Produkten saknar också en korrekt EU-försäkran. Förbudet gäller de LED-strålkastare som är märkta med batchnummer L1214 förutom typbeteckningen 7065.

Kända försäljningsställen

Swedol

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem 

 

LED-strålkastaren.

Eftersom märkningen visar att den har en hög IP-klass (skydd mot vatten och inträngande fasta föremål, damm) så har hållbarheten testats. LED-strålkastaren klarade sig inte utan det uppstår hål i höljet. I hålen kan vatten och damm tränga in.

Vid test visade det sig komma in vatten i armaturen. Detta test gjordes innan hållbarhetsprovet.

Märkningen på LED-strålkastaren.

Förpackningen till LED-strålkastaren.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson