Vatten läcker in i LED-strålkastare

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-02-02
  • Ärendenummer:16EV1718
  • Part i ärendet:AB Edututor Oy
  • Tillverkare:LED Energie
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:LED Energie
  • Modell:4589 4262 X
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Vid prov av skydd mot vatten så tränger vatten in i LED-strålkastaren.

Kända försäljningsställen

elampan.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".