Vatten tränger in i strålkastare

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. 

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2015-10-29
  • Ärendenummer:15EV2684
  • Part i ärendet:Ö&B AB
  • Tillverkare:Nor-tec
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Nor-tec
  • Modell:74673 (HA0308)
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Åtgärder

Strålkastaren, som har en inbyggd sensor, klarar inte vattenprovet. Det läcker in vatten både i själva strålkastaren och i sensorn som sitter under. Armaturen klarar inte heller krav på mekanisk hållfasthet utan går sönder. Märkningen i sig är också tvetydig. Det står max 150 Watt i reflektorn och max 120 Watt på märkningen av strålkastaren.

Elsäkerhetsverket har krävt att  Ö&B AB ska sluta sälja dessa produkter. EG-försäkran till strålkastaren är inte korrekt uppställd.

Kända försäljningsställen

Ö&B AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2015-11-06