Växtlampa avger störningar

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-02-09
  • Ärendenummer:16EV3857
  • Part i ärendet:Honey Pot Garden AB
  • Tillverkare:Grönt Ljus / Wexthuset
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Grönt Ljus / Wexthuset
  • Modell:Plant Light Primula
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Lampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig där den är ansluten. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 44,89 dB över gränsen, vilket är att anse som mycket höga nivåer.

Administrativa brister

Märkningen är bristfällig.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Kända försäljningsställen

24.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".