VDVA AB tvingas återkalla massagepistol Active Nordic Pro 2 svart

Försäljningsförbud. Massagepistolen Active Nordic Pro 2 Svart och dess laddare har allvarliga brister som gör att det finns risk för brand och elchock. Elsäkerhetsverket har därför beslutat att VDVA AB måste återkalla alla sålda massagepistoler.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-11-05
  • Ärendenummer:20EV6616
  • Part i ärendet:VDVA AB
  • Tillverkare:VDVA AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Active Nordic
  • Modell:Pro 2, svart
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister:

Isoleringen i strömförsörjningsdonet uppfyller inte kraven på krypavstånd och isolation mellan primär- och sekundärlindningen. Strömförsörjningsdonet saknar en skyddsimpedanskomponent. Den förstärkta isoleringen uppfyller inte kraven på krypavstånd och strömförsörjningsdonets transformator klarar inte spänningsprovet för förstärkt isolering

Administrativa brister: 

Produkten saknar identitetsmärkning. Bruksanvisningen är inte på svenska.Tillverkarens namn och adress saknas på produkten och finns inte heller på produktens förpackning. Det finns brister i produktens bruksanvisning. EU-försäkran saknas.

Åtgärder:

Försäljningsförbud med återtag från konsument

Kända försäljningsställen:

www.activenordic.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".