WePack AB säljstoppar USB-laddare

Frivillig åtgärd. WePack AB säljstoppar en USB-laddare där Elsäkerhetsverket funnit allvarliga brister i vid test. Det finns risk för både elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-02-13
  • Ärendenummer:19EV5327
  • Part i ärendet:WePack AB
  • Tillverkare:Hoox
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Hoox
  • Modell:HO-W01-Blue
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Laddaren klarar varken prov på plasthöljet eller spänningsprov. Höljet brinner för bra och bidrar till brandspridning. Stickproppsdelen är inte korrekt utförd och klarar inte mekaniska prov.

Administrativa brister

Det saknas också märkning och bruksanvisning på svenska. WePack AB har inte heller kunnat få fram en EU-försäkran för produkten, vilket är ett lagkrav. 

Åtgärder

Säljstoppad

Kända försäljningsställen

Luxcase.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".