Normal återkallar USB-laddare

Tillverkare/säljare informerar. Normal återkallar USB-laddare, Dual USB charger 220-240 volt då undersökningar har visat att produkten inte uppfyller kraven.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-02-28
  • Ärendenummer:19EV1244
  • Part i ärendet:X-Mile ApS
  • Tillverkare:Normal
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Normal
  • Modell:Dual USB charger 220-240 volt
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Brister

Tillverkarens egna tester visar att USB-laddaren bland annat inte uppfyller krav på märkning, att den blir för varm vid full last, att den inte klarar överspänningsprov och att den är gjord i en plast som inte klarar brandprovet. Tillverkaren värjer därför att återkalla produkten.

Åtgärder

Om du har en sådan USB-laddare ska du genast sluta använda den och lämna tillbaka den till försäljningsstället.

Information om återkallelsen på Normals webbsida 

Kända försäljningsställen

Normal-butiker

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2019-07-15