Yamaha Motor Europe N.V. återkallar snöslunga YT660E

Tillverkare/säljare informerar. Yamaha återkallar snöslunga då de upptäckt att LED-lyset inte uppfyller alla krav i det europeiska direktivet för EMC. När LED-lyset sätts igång kan gränsvärdet för elektromagnetism överstigas. Kunder ombeds lämna in sin produkt för omarbetning hos sin återförsäljare.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2022-04-29
  • Ärendenummer:22EV2259
  • Part i ärendet:Yamaha Motor Europe N.V.
  • Tillverkare:Yamaha Motor Europe N.V.
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Yamaha
  • Modell:Modell namn YT660E; Modell typ kod 7T04; Serie nummer 7T0-4300397 och 7T0-4300852
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för störning

Tekniska brister

LED-arbetslampan ger upphov till elektromagnetiska störningar som överstiger gränsvärden i europeiska EMC-lagstiftningen när huvudbrytaren är på.

Åtgärder

Yamaha omarbetar de snöslungor som ännu inte sålts samt ber kunder som har en snöslunga med de serienummer som omfattas lämna in sin snöslunga för omarbetning hos sin återförsäljare. Yamaha skickar ut information till de kunder som de har registrerade.

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-05-30