elbil ansluten till laddning

Laddstationer

Elbilar blir allt vanligare och med dem ökar också antalet laddstationer. Vad ska man tänka på när man installerar en laddstation eller laddbox? Vi svarar på de vanligaste frågorna.

Jag ska installera en laddbox hemma — vad behöver jag tänka på?

Laddning av elbilar innebär en ökad belastning på din elanläggning. Du måste säkerställa att just din anläggning klarar av förändringen.  Om du behöver högre huvudsäkring måste du kontakta ditt elnätsföretag så att den matande ledningen klarar detta.

Utmaningen är inte bara en ökad belastning, utan även en ökad belastning över lång tid. En laddbox eller laddstation ska alltid installeras av ett elinstallationsföretag. I vår e-tjänst Kolla elföretaget kan du kontrollera att företaget som du tänkt anlita finns i vårt register.

Till e-tjänsten Kolla elföretaget

Finns det något alternativ till laddstationer?

Alternativet till att installera en laddstation eller en laddbox kan vara att använda ett befintligt uttag. Om man gör detta val är det väldigt viktigt att man anlitar ett elinstallationsföretag. De går igenom och kontrollerar att den anläggning man använder klarar av en hög belastning över lång tid. Man bör också vara noga med att kontrollera sina stickproppar och uttag för slitage, sot eller tecken på varmgång.

Måste man ha en särskild laddstation?

För privatbruk och laddning med upp till 16 ampere finns idag inga krav på att man måste ha en laddstation. En dedikerad laddstation eller laddbox till din elbil ger dock en högre säkerhet.

Vilka vanliga fel uppstår vid laddning hemma?

Det finns ännu ingen tydlig bild av vilka fel som är vanligast. Vi kan ana att den förändrade användningen är den största utmaningen. I Sverige har vi en stor mängd stolpar och uttag för motorvärmare. Det är viktigt att vara vaksam på överbelastning om man använder sådana befintliga anläggningar för att ladda bilen. Dessutom är det vanligt att man använder förlängningssladdar om eluttaget sitter långt ifrån parkeringen. Om förlängningssladden inte är dimensionerad för den konstanta strömmen utgör den en fara.

Vad bör elinstallatören tänka på?

Elinstallatören bör tänka på att det handlar om höga laster under långa tider. Det är noga med att dimensionera därefter. Elinstallatören måste poängtera för sina kunder hur viktigt det är att säkerställa att elanläggningen bakom laddstationen eller laddboxen klarar den ökade belastningen.

En viktig sak för elinstallatören är också att se till att den anläggning som byggs klarar kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och blir störningsfri. Det kan förebyggas genom att bygga anläggningen enligt de anvisningar som finns, där krav på filter med mera kan finnas angivna.

Senast granskad: 2024-02-07