DCL stickproppar och uttag till belysning.

DCL-uttag och stickproppar

Från och med den 1 april 2019 gäller nya regler för stickproppar och uttag till taklampor. Det är en standard som gäller inom hela EU vilket innebär nya stickproppar och uttag till våra taklampor.

För dig som privatperson betyder detta att de stickproppar och uttag till lampor som vi använder idag fasas ut. Köper du en ny lägenhet kan det redan idag vara den nya sortens lamputtag installerade så dina gamla taklampor inte passar.

Varför byta stickpropp och uttag till taklampor?

Anledningen till nya regler för stickproppar och uttag till taklampor är att det har sett väldigt olika ut inom EU med hur lampor ansluts till elnätet. Ofta saknas en stickpropp, vilket försvårar montering. Med en gemensam standard att följa blir det enklare att både importera och exportera på en europeisk marknad. Säkerheten ökar bland konsumenter i andra länder som idag bara har ledningar som sticker ut i taket. De nya lampdonen är jordade eller dubbelisolerade och ska även vara CE-märkta som betyder att tillverkaren går i god för att produkten är tillverkad enligt de regler som finns.

Lång utfasningstid

En utfasningsperiod startades 2009, och den 1 april 2019 upphörde den gamla standarden för lampdon att gälla. Den långa övergångsperioden har varit viktig för att ge branschen och anläggningsinnehavare, som exempelvis villaägare, möjlighet till en smidig övergång.

Elen i mitt hus saknar jord

Om du bor i ett hus som är utan jord så är det god idé att planera för jordning. Om du bor i ett hem du inte äger så är det bra att starta en dialog med fastighetsägaren om byte till jord. DCL-proppar och uttag kan inte användas utan jord. Äldre ojordade lamputtag är fortsatt tillåtna att finnas på marknaden i renoveringssyfte.

Vanliga frågor och svar om DCL-don

 • Kommer det att bli förbjudet att använda de gamla lampdonen till mina lampor?

  Nej, det kommer inte att bli förbjudet, men de gamla lampdonen kommer att sluta säljas på sikt.

 • De lampor som berörs är framförallt taklampor. Bord- och golvlampor som är utrustade med vanliga stickproppar, som på bilden, berörs inte alls av den nya standarden.

  Jordad stickpropp och dubbelisolerad stickpropp, samt tillhörande uttag

   

   

   

   

   

   

   

  Bild: Jordad stickpropp och dubbelisolerad stickpropp, samt tillhörande uttag.

 • Nej, DCL-donen (Devices for Connection of Luminaires) kan bara användas i jordade utrymmen. Om du bara har ojordade uttag hemma så har du inte jordade utrymmen.

  För att kunna installera ett DCL-don i ett utrymme som inte är jordat måste du anlita ett elinstallations­företag som kompletterar utrymmets befintliga installation med skyddsjordledare och ändrar till jordade uttag.

  Ojordat eluttagBild: Ojordat uttag

 • Vad är det för skillnad på de nya och de gamla lampdonen?

  På bilderna ser du skillnaden på de nya och gamla lampdonen. 

  Bild nedan på nya uttag och stickproppar för tak- och fönsterlampor, så kallade DCL-don (devices for connection of luminaries).

  DCL-don (devices for connection of luminaries)

  Bild nedan på gamla lampdon, stickpropp och uttag för tak- och fönsterlampor.

  Gamla lampdon, stickpropp och uttag för tak- och fönsterlampor

 • Nej, du byter uttag i din bostad när du har behov av det, till exempel om uttaget är
  slitet eller om du köper en ny lampa med det nya DCL-donet på.

  Om du äger din egen bostad rekommenderar vi att du diskuterar detta med ditt
  elinstallationsföretag och planerar för hur och när byte ska ske. Om du bor i
  hyresrätt kan du prata med din hyresvärd om du har behov av byte.

  Du kan läsa mer om detta på vår webbplats:

  DCL-uttag och stickproppar

Senast granskad: 2020-03-30