4Kings tvingas säljstoppa lågenergilampa

Försäljningsförbud. Lågenergilampa får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det visat sig att bristerna kan leda till elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-06-12
  • Ärendenummer:18EV2076
  • Part i ärendet:4Kings
  • Tillverkare:Semco
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Semco
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brand, Elchock

Tekniska brister

Det interna isolationsavståndet är för klent tilltaget. Vid testning av produkten uppmättes 0,7mm, kravet är minst 2,3 mm. Lampsockelns dimensionering är bristfällig och det visade sig även att lampsockelns gängade del lossnar när man vrider lampan, det får den inte göra. Krypavståndet från spänningsfarliga delar till utsidan av lampan som kan beröras är 1,1 mm, kravet är 4,6mm.

Administrativa brister

Information om märkström saknas, även typbeteckning saknas.

Åtgärder

Produkten får inte säljas längre

Kända försäljningsställen

4Kings

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Patrik Espino Colin