Gatuarmatur avger störningar

Försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2013-08-16
  • Ärendenummer:13EV2043
  • Part i ärendet:Illumini AB
  • Tillverkare:YML
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:YML
  • Modell:YML-ZD05B-W40
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Störning

Gatuarmaturen, som är försedd med en induktionslampa, avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 60,7 dB över gränsen. Armaturen avger också utstrålad störning på 17,1 dB över gränsen vilket kan påverka utrustning i närheten. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. En gatuarmatur med induktionslampa.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Beställ kopior av ärendet

Du kan beställa kopior av ärendet från Elsäkerhetsverkets diarium. Se länken till höger för mer information.

Märkningen på gatuarmaturen.

Märkningen på gatuarmaturen.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson