Cigoteket säljstoppar USB-laddare

Frivillig åtgärd. Cigoteket säljstoppar en USB-laddare då den funnits ha allvarliga brister som ger hög risk för både elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-06-27
  • Ärendenummer:19EV2047
  • Part i ärendet:Cigoteket
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:A1400
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brand, Elchock

Tekniska brister

Interna isolationsavstånd är mycket klent tilltagna, uppmätt till 1 mm där kravet är minst 4 mm. USB-laddaren klarar inte heller spänningsprov utan genomslag sker. Farlig spännings når alltså USB-utgången och det som sitter kopplat i den.

Höljet är inte i rätt plast, som ska hindra brandspridning. Den plast som använts bidrar istället till brandspridning. 

Administrativa brister

Cigoteket saknar EU-försäkran för USB-laddaren. Det är en allvarlig administrativ brist. Det fins heller ingen bruksanvisning på svenska, vilket är ett lagkrav. Märknigen på USB-laddaren saknar väsentlig information. 

Åtgärder

Cigoteket säljstoppar alla USB-laddare.

Kända försäljningsställen

Cigoteket

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten
Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson