Gilbert Trading tvingas återkalla bordslampa

Försäljningsförbud. Lampa med kattdesign får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det har visat sig att den kan orsaka elchock. Bristerna är så allvarliga att Gilbert Trading i Jönköping AB måste återkalla sålda lampor från återförsäljare och konsumenter.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-07-02
  • Ärendenummer:18EV2200
  • Part i ärendet:Gilbert Trading i Jönköping AB
  • Tillverkare:Gilbert Trading i Jönköping AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Gilbert
  • Modell:47384
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brand, Elchock

Enligt den tekniska undersökningen kan du komma åt spänningsförande delar. Har du köpt denna lampa ska du genast sluta använda den och lämna den tillbaka till inköpsstället.

Kända försäljningsställen

Gekås i Ullared

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud (pdf, 1,8 MB)

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Per Samuelsson