Glam And Beauty AB återkallar brödrost

Frivillig åtgärd. Glam And Beauty AB återkallar alla sålda brödrostar efter att Elsäkerhetsverket hittat brister. När brödrosten provades, så kunde man komma åt spänningsförande delar och få elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-10-26
  • Ärendenummer:17EV9059
  • Part i ärendet:Glam And Beauty AB
  • Tillverkare:Princess
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Princess
  • Modell:142650
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Elchock

Brödrosten fallerade vid så kallad onormal användning (engelsk: abnormal use). Det är ett prov där mekanismen för brödskivorna låses fast och brödrosten sätts igång. Brödrosten ska klara detta prov utan att bli farlig. Det visade sig att plasten smälte och blottade spänningsförande delar. 

Det saknas också EU-försäkran till produkten.

Kända försäljningsställen

Fyndiq

Ladda ner beslutet

Beslut om frivillig åtgärd (pdf, 4,3 MB)

Sidansvarig: Martin Gustafsson