Rusta AB återkallar farliga reseadapter

Tillverkare/säljare informerar. Rusta har valt att återkalla en reseladdare då den kan ge elchock vid användning.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-06-14
  • Ärendenummer:19EV3423
  • Part i ärendet:Rusta AB
  • Tillverkare:Rusta AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Rusta AB
  • Modell:559512490101
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Elchock

Tekniska brister

Tillverkare informerar. Fler än ett stiftpar kan komma ut ur reseladdaren samtidigt, primärt Europa och UK stickpropparna. Om så sker så blir stiften på det icke anslutna stiftparet strömförande om man sätter i laddaren i ett uttag.

Åtgärder

Bristerna är så allvarliga att Rusta AB väljer att återkalla laddarna.

Kända försäljningsställen

Rusta

Mer information

Om du har en sådan här reseladdare ska du genast sluta använda den och kontakta Rusta. De ska då ta tillbaka laddaren. Känner du dig osäker, kontakta Rusta på customerservice@rusta.se eller på telefon 0771-28 10 10. Rustas återkallelseinformation hittar du på deras webbplats.

Information på Rustas webbplats

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson