Team Sportia återkallar cykellampa

Tillverkare/säljare informerar. Team Sportia återkallar cykellampan MOON då det visat sig att produkten vid ett tillfälle har fattat eld.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-10-01
  • Ärendenummer:19EV4524
  • Part i ärendet:Team Sportia AB
  • Tillverkare:Moon Sport LTD
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Moon
  • Modell:MOON XP1500 Framlampa och MOON battery XP-BS-S4
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brand

Återkallelsen gäller MOON XP1500 Framlampa laddbar, artikelnummer 104113 och MOON Battery XP-BS-S¤, 7,4V, 6600mAh artikelnummer 199339.

Tekniska brister

Team Sportia har fått rapporterat att en lampa har börjat brinna vid laddning. De har inte undersökt saken närmare men väljer ändå att återkalla samtliga produkter.

Åtgärder

Återtagande från kosument

Information om återkallelsen på Team Sportias webbsida

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: