Vida XL (Haba Trading B.V.) återkallar pool-pump

Tillverkare/säljare informerar. Haba Trading B.V återkallar en pool-pump som de sålt via Vida XL.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-07-12
  • Ärendenummer:19EV3955
  • Part i ärendet:Haba TRading B.V
  • Tillverkare:Vida XL
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Vida XL
  • Modell:Swimming Pool Pump Electric 600W Blue 90465
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brand, Elchock

Tekniska brister

Plasten i kopplingsboxen smälter eller brinner vilket gör att det finns en risk för både brand och elchock.

Åtgärder

Produkten återkallas från slutanvändare. 

Kända försäljningsställen

www.vidaxl.se

Kontakta Vida XL för mer information.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson