Ya Mal Livs tvingas säljstoppa lågenergilampa

Försäljningsförbud. Lågenergilampa får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det visat sig att bristerna kan leda till elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-06-12
  • Ärendenummer:18EV2195
  • Part i ärendet:Ya Mal Livs
  • Tillverkare:Uaman
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Uaman
  • Modell:Lotus
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brand, Elchock

Tekniska Brister

Krypavståndet från spänningsfarliga ledare till lampans beröringsbara yta uppmättes till 2.0mm, kravet är minst 4,6mm. Lampsockelns dimensionering är bristfällig och vid testning lossnade den gängade delen och spänningsförande delar blev beröringsbara. När lampan testades för onormal drift (dvs. när den gått sönder) så började den brinna. Det finns alltså hög risk att den börjar brinna när den går sönder. En lampa får gå sönder men ska göra det på ett säkert sätt.

Administrativa brister

Lampans konstruktion skyddar inte mot att vatten tränger in i lampan via höljet. Lampan saknar varning/symbol om att den inte får användas i miljöer där den kan utsättas för vattenstänk. 

Åtgärder

Produkten får inte säljas längre

Kända försäljningsställen

Ya Mal Livs

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Patrik Espino Colin