Händer av hantverkare som lägger kakel

Installera och renovera

På följande sidor kan du läsa mer om hur du går tillväga i samband med renovering hemma, något som ofta involverar elinstallationer av olika slag. Riskerna för svåra elolyckor är större där det finns fukt och många jordförbundna föremål, därför ska ett registrerat elinstallationsföretag i de flesta fall anlitas när el är inblandat.

Anlita ett elinstallationsföretag

Tänk på att fasta elinstallationer, med vissa få undantag, måste installeras av ett elinstallationsföretag. Företaget måste i sin tur vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för att få utföra elinstallationsarbete på annans anläggning. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. Via vår e-tjänst "Kolla elföretaget" kan du enkelt kolla upp om det företag som du har tänkt anlita finns i vårt register.

Sidansvarig: Anders Richert