Installation av el i bad- och duschrum

I bad- och duschrum är riskerna för svåra elolyckor extra stora eftersom det där finns fukt och många jordade föremål. Även det elmateriel som används där måste uppfylla särskilda säkerhetskrav. Anlita alltid ett registrerat elinstallationsföretag vid elinstallationsarbete.

Tidigare var det förbjudet att ha vanliga vägguttag i badrummet. Numera är det tillåtet för ett elinstallationsföretag att installera uttag för 230 volt, om uttaget är skyddsjordat och skyddas av en jordfelsbrytare. Vägguttagen får endast vara placerade på vissa platser i ett badrum. 

Om badrummet saknar eluttag ska du inte dra in en skarvsladd som är ansluten i ett eluttag i ett närliggande rum. Det är farligt och kan leda till olyckor då risken finns att uttaget inte skyddas av jordfelsbrytare. Alla elektriska produkter måste vara anpassade för att klara av fukten i badrummet.

Använd bara uttagen till det de är avsedda för

Var noga med att använda eluttagen i badrummet till det som de är avsedda för. En del uttag får till exempel bara användas till rakapparater. För att vara säker på att apparaterna används på rätt sätt, anslut bara apparaten till uttaget när den används. På så sätt undviker du att till exempel barn använder apparaterna felaktigt. Många tillverkare rekommenderar dessutom att deras produkter endast är anslutna under användning.

Sidansvarig: Anders Richert