Installation av elektriska element

Att installera och byta fast anslutna elektriska element kräver auktorisation. Du får alltså inte utföra arbetet på egen hand, utan måste anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Se till att det finns fritt utrymme runt elementen för att på så vis minska brandrisken. Ställ inte möbler direkt emot ett element, och låt inte gardiner eller andra textilier hänga mot det.

Sidansvarig: Anders Richert