Arkitektritningar på bord med lyftkranar i bakgrunden

Planera din solcellsanläggning

Det finns en hel del att tänka på innan du uppför din solcellsanläggning. Vilken solcellslösning ska du välja? Vilka förutsättningar finns på den plats där du tänkt placera solcellerna? Vilka behöver du underrätta om dina planer och vem ska utföra arbetet?

Det finns flera olika typer av solcellslösningar, men fristående solpaneler monterade på lutande tak är fortfarande den vanligaste typen i privatbostäder. Solceller finns även som takpannor, väggskivor och glasrutor där solcellerna ersätter befintliga byggmaterial. Dessa kallas för byggnadsintegrerade solceller och är vanligast på större fastigheter. Heltäckande soltak kan dock även användas på privatbostäder och ersätter då det vanliga takmaterialet. Detta kan vara ett alternativ om du ska lägga om taket eller bygga nytt hus.

Vilka förutsättningar finns?

När du planerar för din solcellsanläggning är det viktigt att undersöka vilka förutsättningar som finns för att få en så optimal placering som möjligt. Finns det närliggande bostäder, träd, flaggstänger eller liknande som kan skymma solen? Tänk på att små träd kan växa sig stora under livslängden för solcellsanläggningen. Har stadsbyggnadskontoret några utvecklingsplaner för området som kan påverka solinstrålningen i framtiden?

Har du möjlighet att välja olika placeringar för att optimera solinstrålningen? Vill du maximera producerad energi med ett optimalt söderläge, vilket ger maximal effekt mitt på dagen? Eller är det bättre att optimera placeringen utifrån den förbrukning du har i fastigheten, med en effekttopp på morgonen och/eller eftermiddagen?

Håller taket för solceller?

Vid takmontering bör du kontrollera att taket har tillräcklig bärighet för solceller och samtidigt klara krav enligt snölastgränserna. Takmonterade solceller höjer dessutom taknivån och kan på så sätt påverka funktionen hos ett befintligt snörasskydd. Många elinstallationsföretag har tillgång till en byggingenjör som kan svara på detta.

Kontrollera även i vilken omfattning taket måste vara åtkomligt för skottning, sotning och underhåll. Vilken åtkomst kan räddningstjänsten behöva vid en eventuell insats? Finns det brandväggar/zoner som inte bör överbryggas? Det elinstallationsföretag som du anlitar bör kunna redogöra för åtgärder vid eventuella brandväggar. De ska också kunna visa att de följer branschstandard vad gäller taksäkerhet både för sig själva och för elinstallationen.

Det är ovanligt med åskskyddssystem på privatbostäder, men om åskskydd finns måste du ta hänsyn till det, speciellt om tillverkaren av solcellsanläggningen ställer krav på funktionsutjämning av solcellspanelerna och/eller montageställningarna. Då åskskyddssystem kan vara komplexa bör ditt elinstallationsföretag anlita en sakkunnig inom åskskydd.

Vilka ska underrättas?

Innan du installerar din solcellsanläggning behöver du kontakta ditt elnätsbolag, stadsbyggnadskontoret i din kommun och ditt försäkringsbolag.

Elnätsbolaget

  • En skriftlig anmälan ska göras till elnätsbolaget innan installationsarbetet påbörjas. Detta bör göras i god tid då elnätsbolaget behöver utreda eventuella konsekvenser för nätet av den planerade solcellsanläggningen.
  • Innan din nya solcellsanläggning tas i drift ska den färdiganmälas till elnätsbolaget. Detta görs av elinstallationsföretaget. De ska även göra en kontroll av anläggningen innan den börjar användas.

Stadsbyggnadskontoret

  • Byggnadslov kan krävas för en solcellsanläggning. Hör med ditt lokala stadsbyggnadskontor om hur reglerna ser ut just där du bor.

Försäkringsbolaget

  • Normalt ingår solcellsanläggningen i villans hemförsäkring, men avskrivningstakten kan skilja sig från den tekniska livslängden. Hör därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid installation av solceller.
  • För jordbruksfastigheter kan vissa försäkringsbolag ha krav på utförandet av solcellsanläggningen. Att rätta till utförandet i efterhand för att uppfylla försäkringsvillkoren kan bli dyrt. Det är därför viktigt att få med dessa krav till elinstallationsföretaget redan i offertförfrågan.

Vem ska utföra arbetet?

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning. För att den ska vara säker finns krav på vem som får installera anläggningen och hur arbetet ska utföras.

Kolla upp elinstallationsföretaget

Elinstallationsarbete får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, eller av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet och som utför elarbetet på sin egen elanläggning. Elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Detta kan du kontrollera via vår e-tjänst Kolla elföretaget. Kontrollera samtidigt vilka elinstallationsarbeten som företaget får utföra. För solcellsanläggningar gäller att företaget är registrerat för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar". Även denna information finns i vår e-tjänst.

Boverket har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en certifiering av installatörer av förnybar energi. En certifierad solcellsinstallatör får dock bara utföra elinstallationsarbete om han eller hon ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Det finns inget krav på att en elinstallatör måste ha ett sådant certifikat för att få installera en solcellsanläggning. Huvudsaken är att företaget där han eller hon jobbar är registrerat för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar" hos Elsäkerhetsverket. 

Jämför anbud och skriv avtal

Ta in anbud från flera elinstallationsföretag innan du bestämmer dig. Låt inte alltid priset styra. Det viktigaste är att du hittar ett företag som har bra referenser och som motsvarar dina förväntningar.

När du har bestämt dig för vilket elinstallationsföretag du vill anlita är det dags att skriva ett avtal. I avtalet ska stå vad ni har kommit överens om, vilket arbete som ska utföras, till vilket pris (inklusive moms) och så vidare. Se till att avtalet beskriver arbetets omfattning, när arbetet ska påbörjas och avslutas, hur eventuella ändringar och tilläggsarbeten ska hanteras, när och hur betalning ska ske samt vad som gäller för ROT-avdrag och eventuella bidrag.

Det finns formulär för hantverksavtal och entreprenadkontrakt att ladda ner via Konsumentverkets och Boverkets gemensamma webbplats omboende.se. Du kan även ta hjälp av Konsumentvägledaren i din kommun. De kan hjälpa dig att tyda och skriva avtal samt ge råd om vad du kan göra för att kontrollera det företag som du har tänkt anlita.

Ladda ner

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Mikael Carlson