Barn leker med eldosa

Säker el inomhus

Det finns en hel del saker du kan göra för att ditt hem ska bli en trygg och elsäker plats för såväl stora som små. Vi har samlat en lista med enkla tips och råd om vad du bör tänka på.

Installera jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon i din omgivning skadas av el. Kontrollera därför att du har en jordfelsbrytare hemma. Om inte, kontakta ett registrerat elinstallationsföretag så hjälper de dig att installera en. Det finns även portabla jordfelsbrytare att köpa.

Kontrollera regelbundet att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om den inte slår ifrån, kontakta ett elinstallationsföretag direkt.

Kontrollera sladdar och vägguttag

Kontrollera regelbundet att alla sladdar, stickkontakter och strömbrytare är hela. Om det finns synliga skador eller missfärgningar på ledningarna i ditt hem ska du kontakta ett registrerat elinstallationsföretag för att byta ut dem. Detsamma gäller trasiga stickkontakter och löst sittande eller trasiga vägguttag och strömbrytare. Vid byte av en detalj måste den gamla ersättas med en ny av samma sort. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag måste göras av ett elinstallationsföretag.

Anlita ett elinstallationsföretag

Fasta elinstallationer måste med vissa undantag installeras av ett elinstallationsföretag. Företaget måste i sin tur vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för att få utföra elinstallationsarbete i din bostad. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. Via vår e-tjänst "Kolla elföretaget" kan du enkelt kolla upp om det företag som du har tänkt anlita finns i vårt register.

Andra tips och råd

 • Ta för vana att vara hemma när till exempel tvätt- eller diskmaskinen är igång, så ökar chansen för att upptäcka bränder eller läckage i tid.
 • Köp enbart apparater som är CE-märkta.
 • Köper du en begagnad elektrisk produkt på auktion eller loppis bör de granskas av en fackman innan du använder dem.
 • Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när du tar den ur ett vägguttag.
 • Undvik "fågelbon" där sladdar rullar ihop sig till ett näste. Härvorna av sladdar kan skapa livsfarliga situationer om de hamnar i kläm och skadas under möbler. 
 • Undvik att använda många grenkontakter i en följd då det kan ge överbelastning.
 • Dra ur laddare och adaptrar när de inte används.
 • Alla uttag utomhus samt i kök, dusch- och badrum samt källare ska vara jordade.
 • Kontrollera dina proppar/automatsäkringar. Blir någon av dem ofta varm bör du minska antalet apparater som är kopplade till proppen/säkringen. Anlita ett registrerat elinstallationsföretag för kontroll.
 • Gör hemmet barnsäkert. Se till att alla uttag, även grenuttag, har petskydd, undvik lösa sladdar och håll dem utom lekräckhåll.
 • Rengör torktumlarens filter regelbundet.
 • Använd rätt sorts lampa i armaturer.
 • Skaffa brandvarnare.
Sidansvarig: Anders Richert