Röd sommarstuga.

Säker el i sommarstugan

Vid säsongens första besök i sommarstugan gör du bäst i att se över stugans elektriska apparater. Elsäkerheten kan ha försämrats under vintern då de elektriska apparaterna varit oanvända och avstängda.

Testa jordfelsbrytare

Har din sommarstuga jordfelsbrytare ska du kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om den inte slår ifrån, kontakta ett elinstallationsföretag.

En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon i din omgivning skadas av el. Om jordfelsbrytare saknas finns det portabla att köpa.

Se till att säkringarna i gruppcentralen (proppskåpet) är ordentligt fastskruvade. Detta passar till exempel bra att kontrollera i samband med att du slår till gruppcentralen.

Elledningar och elektriska apparater

Vidare kan du se över sommarstugans elektriska apparater och kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst eller har synliga fel som exempelvis sprickor. Finns det synliga skador eller missfärgningar på elledningarna i huset ska du kontakta ett elinstallationsföretag för att byta ut dem.

Var uppmärksam när du stänger av eller slår till gamla kylskåp och frysar. Kompressorn i dessa kan ha startproblem och det kan uppstå elektriska ljusbågar eller elektriska gnistor. Finns det damm och smuts bakom kylskåpet kan det antändas och leda till en brand. Dammsug därför utrymmet bakom kylskåpet ibland.

Äldre sommarstugor

Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre byggnader är ofta inte anpassade till dagens användning av elapparater, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Eftersom elmateriel har en begränsad livslängd bör till exempel en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen. 

Dokument (öppnas i nytt fönster)

Mer information

Sidansvarig: Anders Richert