Säkra elprodukter

Elprodukter som säljs inom Sverige och EU måste vara CE-märkta och uppfylla vissa säkerhetskrav. Det är leverantören som ansvarar för att dessa krav uppfylls. Du kan anmäla en elprodukt till oss om du anser att den är farlig. Vi gör regelbundna marknadskontroller och kan sätta försäljningsförbud och återkalla farliga produkter.

Vad är en elektrisk produkt?

En elektrisk produkt är en produkt som behöver ström från antingen vägguttag eller batterier. Det kan till exempel vara kylskåp, kaffekokare, hårtork, TV-apparater, lampor och mobilladdare. Som användare ska du alltid förvissa dig om att produkten är säker. Du ansvarar också för att produkten används och underhålls på ett sätt som inte äventyrar säkerheten. Använd till exempel inte produkter som är tänkta att vara inomhus utomhus.

En säker elprodukt är CE-märkt

En elprodukt som du köper inom Europa ska vara CE- märkt. Det är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller alla bestämmelser och säkerhetskrav som ställs
på den utifrån EU-direktiv. Även produkter som importerats till EU och som säljs här ska vara CE-märkta. Om du som privatperson har köpt en elprodukt från ett land utanför EU så ansvarar du själv för att den uppfyller de krav som CE-märkningen ställer.

CE-märket på produkten innebär:

  • att det ska finnas skydd mot elchock
  • att det ska finnas skydd mot elbrand
  • att produkten inte ska störa eller slå ut andra elektriska produkter, så kallad EMC - elektromagnetisk kompatibilitet.

Du kan anmäla en farlig produkt

Om din produkt börjar brinna, smälter, blir ovanligt varm eller på något annat sätt visar sig vara farlig kan du anmäla den till oss. Du kan också anmäla elprodukten om den stör annan elektrisk utrustning.

Anmäl en farlig eller störande elprodukt

Elsäkerhetsverket gör marknadskontroller

För att kontrollera att elektriska produkter är säkra och inte stör andra elektriska produkter gör vi runt 6 000 marknadskontroller varje år. Vi kontrollerar både elprodukter som riktar sig till konsumenter och elprodukter för yrkesmässigt bruk.

Upptäcker vi att en elprodukt är farlig så kan vi förbjuda att den säljs och kräva att leverantören återkallar produkten.

Gemensamma regler ger rättvis konkurrens

Marknadskontroll behövs också för att säkerställa rättvisa konkurrensförhållanden på marknaden. Med lika krav för alla skapas fri rörlighet för varor inom hela EES-området med bibehållen elsäkerhet och EMC elektromagnetisk kompatibilitet.

Vad du ska tänka på när du handlar online (EU-kommissionens webbplats)

Se EU:s film om hur vi medlemsländer samarbetar kring konsumentskydd och farliga produkter:

Handla säkert på nätet! Se vår lista med farliga produkter.

Posted by EU Justice and Consumers on den 21 september 2015
Sidansvarig: Patrik Espino Colin