Ett virvarr av marockanska lampor hängande från tak.

Fynda eller laga en elprodukt

Alla har vi någon gång fyndat på auktion eller loppis, eller kanske köpt en elektrisk produkt utomlands. När det gäller elprodukter gäller det att vara extra uppmärksam. Detsamma gäller om du ska ge dig på att laga en trasig elprodukt.

Fynda på auktion eller loppis

Om du köper en elektrisk produkt på auktion eller loppis behöver du undersöka den noga. Elsäkerhetskraven var lägre förr. Risken finns också att gamla sladdar torkar och spricker, så undersök isoleringen. Om du misstänker att sladden behöver bytas eller om produkten har en ojordad stickpropp, lämna den till en fackman för åtgärd.

Fynda utomlands

Elektriska produkter som du köper ska vara CE-märkta såväl i Sverige som utomlands. Speciellt uppmärksam bör du vara om du köper en vara utanför Europa. Alla elapparater måste dessutom vara avsedda för 230 volt.

Laga en elprodukt

Du kan laga en trasig produkt om du vet hur reparationen ska gå till. Tänk på att du i så fall tar du över ansvaret från tillverkaren för produktens säkerhet. Det innebär att du är ansvarig för om något skulle hända, till exempel att någon skulle bli skadad av produkten eller att den orsakar brand.

Det är alltså viktigt att det görs på rätt sätt och att du kontrollerar att den lagade produktens hölje inte blir spänningsförande eller farligt på annat sätt. Är du det minsta osäker bör du anlita en fackman.

Ibland lönar det sig inte att försöka laga gammal elutrustning. Den enklaste lösningen är ofta att köpa en ny produkt.

Om du ändrar en produkt

Ändra aldrig en elektrisk produkt om du inte är helt säker på vad du gör. När du ändrar och/eller modifierar en CE-märkt produkt tar du över ansvaret för CE-märkningen från den som ursprungligen CE-märkt den. Det samma gäller om en produkt används på ett sätt, som inte tillverkaren har avsett.

Sidansvarig: Margareta Willbergh