En person dammsuger bland leksaker utspridda på golvet.

Kontrollera dina elprodukter

Många elolycksfall i hemmen beror på att elektriska sladdar och apparater har blivit slitna eller skadade. Det är därför viktigt att du ser över dina produkter då och då.

Sladdar, stickproppar och uttag utsätts ständigt för slitage. Se till att kontrollera dessa regelbundet och byt ut dem om du ser synliga fel som till exempel sprickor. Ett vanligt problem är att sladdarna helt enkelt är för gamla. Ta en titt på dina sladdar och stickproppar. Se speciellt upp med följande:

  • Är sladdens yttre isolering sprucken, missfärgad eller skadad?
  • Har den yttre isoleringen på sladden släppt i stickproppen eller i apparaten?

Om du svarar ja på någon av ovanstående frågor ska du genast kassera produkten eller se till att felet omedelbart åtgärdas av en fackman, innan det händer en olycka.

Har du en elprodukt som beter sig underligt?

Om något i en apparat glappar, låter konstigt, luktar bränt eller får automatsäkringar/proppar att lösa ut kan det vara ett tecken på elektriskt fel. Du ska kontrollera:

  • att produktens hölje inte är trasigt
  • att höljet sitter på plats
  • att sladden sitter på plats, både i produkten och stickproppen
  • att den yttre isoleringen på sladden inte lossnat från infästningen i produkten eller stickproppen.

Använd inte en produkt som beter sig underligt eller som har skador.

Gamla produkter kan vara farliga

Så länge en dator, TV eller andra elektriska produkter används på rätt sätt och inte har utsatts för stort slitage, är de normalt ofarliga att använda. Men, en lång tids användning kan orsaka skador på material och göra produkterna farliga. Ett exempel på detta är gamla lampor med ställbara leder. I dessa finns det risk för att ledningarnas isolering blivit sönderskavd. Då kan hela lampan bli strömförande. Använd inte en apparat som luktar bränt eller låter annorlunda än den gjort tidigare.

Sidansvarig: Patrik Espino Colin