Stickpropp och sladduttag med skyddsjord

Stickpropp med skyddsjord

stickpropp.jpg

1. Ledare

2.Avlastningsklämma

3. Jordbleck

4. Jordskruv

5. Skyddsjordledare (gulgrön)

Sladduttag med skyddsjord

sladduttag.jpg

1. Ledare (blå och brun)

2. Avlastningsklämma

3. Jordbleck

4. Jordskruv

5. Skyddsjordsledare (gulgrön)

 

 

 

Sidansvarig: Sandra Hjelm