Kvinna jobbar och talar i mobil vid köksbordet  medan man värmer mat i mikrovågsugnen.

Störningsfri el - ditt ansvar

Som privatperson är du själv ansvarig för att elen i din bostad är säker och används på ett säkert sätt. Men visste du att du även är ansvarig för att dina elprodukter och din elanläggning inte stör andra apparater och utrustningar?

Vi omger oss av teknik och elektronik som avger radiosignaler i olika former. Dessa signaler kan orsaka problem när produkterna ska fungera tillsammans. Mobiltelefoner, trådlösa datanätverk, bluetooth-högtalare, TV, mikrovågsugnar och solcellsanläggningar är bara några exempel på elektriska produkter som kan ge upphov till störningar, eller själva drabbas av störningar. Och det är du själv som är ansvarig om till exempel solcellerna på ditt tak orsakar radiostörningar.

EMC – ett tillstånd att sträva efter

Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, är förmågan hos elektriska apparater och utrustningar att fungera tillsammans utan att påverka varandras funktion. EMC är med andra ord ett önskat tillstånd, något att sträva efter. Fenomenet är lika gammalt som radiotekniken, men i takt med teknikutvecklingen har alltfler EMC-fenomen tillkommit.

För att undvika att störningsproblem uppstår finns det lagar och regler som tillverkare och elinstallationsföretag måste följa. EMC-reglerna gäller i princip alla produkter och system som innehåller elektronik, alltså allt som kan ge upphov till störningar eller kan påverkas av störningar.

Vilka problem kan uppstå?

När elektriska hemmaprodukter stör varandra händer i bästa fall inte mycket mer än att du möjligtvis blir irriterad av det surrande ljudet som uppstår i dina trådlösa högtalare när mobilen ringer. Produkterna kanske inte heller fungerar som de ska, eller slutar fungera då och då.

Det finns även betydligt allvarligare exempel på störningar, som när elektroniska reklamskyltar stör piloters radiokommunikation med flygplatsen vid landning. Det var inte särskilt länge sedan som man i en svensk kommun fick montera ner en sådan reklamskylt som påverkade flygkommunikationen i närheten. Vi får även in ärenden om solcellsanläggningar som stör mobilnät och andra system i närheten. Bara för att ge några exempel. 

Problem med EMC kan orsakas av fel i konstruktionen eller tillverkningen av produkten, att den håller dålig kvalitet eller att produkten åldras. Det kan även hända att produkten inte är tillräckligt tålig för den miljö där den används. Även bristande elinstallationsarbete kan orsaka EMC-problem. Gemensamt är att ansvaret för störningarna vanligtvis ligger hos ägaren av den produkt eller den elanläggning som ger upphov till störningarna. 

Vad kan jag göra?

Problem med elektromagnetiska störningar kan vara svåra att upptäcka och definiera. Det viktiga är att man känner till att fenomenet finns och att man är vaksam om en produkt beter sig märkligt, sänder ut störande ljud eller slutar fungera.

Om en produkt inte fungerar som den ska, testa att stänga av andra produkter i närheten, en och en, för att ringa in problemet. Visar det sig att störningarna upphör när du till exempel stänger av mikrovågsugnen, har du troligtvis hittat källan. Om mikron är nyinköpt kan du reklamera den, är den gammal är det kanske dags att köpa en ny.

Om din granne påstår att hans internet inte fungerar sedan du installerade din solcellsanläggning, kan det hända att den faktiskt har installerats på fel sätt. Då ska du kontakta ditt elinstallationsföretag och begära att de ser över installationen. Felet kan visserligen bero på ett produktionsfel i solcellsanläggningen, men risken finns att det är utförandet av elinstallationsarbetet som kanske brister.

Tecknad symbol  av en checklista.

Checklista för störningsfri el

Missa inte vår checklista där vi tipsar om vad du kan göra för att motverka problem med elektromagnetiska störningar hemma.

Checklista för störningsfri el

Senast granskad: 2024-01-19