Abstrakt  åkattraktion på tivoli.

Svar till Testa dina kunskaper om elsäkerhet!

1. När får man själv byta ut en stickkontakt på en sladd?

Svar X. När man säkert vet hur man ska göra

2. Varför är det extra viktigt att tänka på elsäkerhet i ett badrum?

Svar X. Risken för elchock är större i fuktig miljö, eftersom vatten leder elektricitet

3. Vilket av dessa tre påståenden är rätt?

Svar 1. Dra ur stickkontakten när du reser bort

4. Innan du köper en elektrisk apparat bör du titta efter hur den är märkt. Vilket av dessa märken måste finnas på apparaten?

Svar 2. CE

5. Vem har ansvaret för att en elektrisk apparat i ett hem är i så gott skick att den är säker att använda?

Svar 2. Den som äger apparaten, men även den som för tillfället använder den

6. Varför är det farligt att klättra upp på ett tåg?

Svar 2. Man kan komma för nära elledningarna och få en livsfarlig stöt

7. Varför ökar elsäkerheten när man har en jordfelsbrytare installerad?

Svar 2. Den bryter strömmen direkt om strömmen går fel väg, exempelvis genom en människa

8. Vem håller reda på elolyckor som händer i Sverige?

 Svar 2. Elsäkerhetsverket

Senast granskad: 2024-02-05