Checklista för ökad elsäkerhet vid lantbruk

  • Kontrollera din elanläggning och alla anslutna apparater.
  • Byt ut gamla Semko 17-don och uttag mot nya CEE-don.
  • Kassera eller reparera defekta skarvsladdar.
  • Kassera eller reparera defekta apparater och stickproppar.
  • Låt installera jordfelsbrytare eller använd mobila jordfelsbrytare när du arbetar med handhållna apparater (30 mA för personskydd).
  • Använd så korta anslutningskablar som möjligt.
  • Ersätt inte fasta installationer med långa skarvsladdar.
Senast granskad: 2022-11-16