Kontrollpunkter - småbåtshamnar

Elcentraler, apparater med mera

 • Elcentraler och apparatskåp får ej blockeras.
 • Lock och dörrar ska vara stängda.
 • Inre beröringsskydd och propphuvar ska finnas på plats.

Kablar ovan mark

 • Kablar får inte vara skadade.
 • Främmande föremål får ej placeras på kablar och kabelstegar.
 • Kablar ska vara fastmonterade vid underlaget, till exempel klamrade på vägg eller förlagda på kabelstege.

Strömbrytare, vägguttag med mera

 • kapslingar och höljen får inte vara skadade.
 • Anslutna elapparater får inte ha lossnat från underlaget.

Anslutna elapparater

 • Anslutna elapparater får inte ha skadade kapslingar.
 • Anslutningskabeln ska vara dragavlastad och inte vara skadad vid införing till elapparaten.
 • Kabeln får inte vara skadad eller utdragen ur sin förskruvning.

Uttagsstolpar

 • Använd CEE-don för anslutning av fritidsbåtar.
 • Om det finns luckor framför insatserna ska dessa vara stängda och låsta.
 • Beröringsskydden ska vara stängda och hela.
 • Uttagen får ej vara sönderbrända på grund av överbelastning.

Jordfelsbrytare

 • Testa jordfelsbrytarens utlösningsfunktion minst två gånger per år genom befintlig testknapp.
Senast granskad: 2022-11-16