Elinstallatör står på knä vid vägguttag

Beställa elinstallationstjänster

Ska du köpa eller beställa elinstallationstjänster? Då gäller det att du har koll på att de elinstallationsföretag som du anlitar finns med i Elsäkerhetsverkets register. Det gör du enklast via vår e-tjänst ”Kolla elföretaget”.

Kolla elföretaget

Som beställare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretagen. Kontrollera alltid att företaget som ska utföra elinstallationsarbete på din elanläggning finns med i vårt företagsregister.

Kontrollera även att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver. Även denna information hittar du i e-tjänsten. Om elinstallationen till exempel ska utföras i en offentlig miljö måste företaget vara registrerat för verksamhetstypen "Allmänna och offentliga utrymmen".

Tänk på detta när du beställer elinstallationstjänster

  • Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register.
  • Kontrollera att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver.
  • Läs noggrant igenom avtalsvillkoren innan du anlitar företaget.
  • Spara dokumentationen av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort vad i din elanläggning.
  • Om företaget saknas i vårt register, kontakta dem och fråga varför. Det kan hända att de använder ett annat företag för sina elinstallationstjänster och då bör du kontrollera att det företaget är registrerat istället. Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

LÄS MER: Jämför anbud och skriv avtal

Anlita aldrig ett oregistrerat företag

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. 

När något går fel

Om du anlitar ett företag som visar sig inte uppfylla kraven på kompetens, utförande, egenkontroll med mera, kan du anmäla företaget till Elsäkerhetsverket. Med stöd av en anmälan kan vi sedan agera mot företaget.