Om ett företag saknas i registret

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas.

De företag som har registrerat sig uppfyller vissa grundläggande krav. De har åtagit sig att följa de lagar och regler för elinstallationsarbete som finns och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. Att kolla upp det företag som du planerar att anlita minskar risken för felaktiga och farliga elinstallationer utförda av oseriösa aktörer.

Kontakta företaget först

Om det företag som du tänkt anlita för elinstallationstjänster inte finns med i vårt register, bör du i första hand kontakta företaget och fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet bör du fråga vilket företag det är. Därefter kontrollerar du om det företaget är registrerat istället.

Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Anmäl ett elinstallationsföretag

Att tänka på

Ett företag som är huvudentreprenör och köper in elinstallationstjänster från andra räknas inte som ett elinstallationsföretag. Det betyder att huvudentreprenören inte heller kommer att finnas med i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Huvudentreprenören bör berätta för dig vilket företag som ska utföra elinstallationerna, så att du som kund själv kan kontrollera företaget i registret.