Svar på vanliga frågor om företagsregistrering

Den 1 juli 2017 trädde den nya elsäkerhetslagen i kraft. Här svarar vi på de vanligaste frågorna som rör företagsregistreringen.

Innehåll på sidan:

 1. När måste jag registrera mitt företag? 
 2. Måste jag registrera alla verksamhetsställen i företaget? 
 3. Hur går registreringen till? 
 4. Vad händer om jag vill utföra arbete inom verksamhetstyper som jag inte är registrerad för?
 5. Ska jag skicka in mitt egenkontrollprogram till Elsäkerhetsverket? 
 6. Jag utför bara arbeten åt ett bolag i samma koncern – måste jag registrera företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister?
 7. Jag vill starta ett elinstallationsföretag – vad ska jag tänka på?
 1. När måste jag registrera mitt företag? 

  Du måste registrera ditt företag innan du påbörjar arbete på annans anläggning.

  Om du vill offerera ett elinstallationsarbete som du ännu inte är registrerad för är det bra att meddela kunden att registrering kommer att ske innan arbetet påbörjas. Tänk på att egenkontrollprogrammet måste anpassas efter den nya verksamheten också, så att du avsätter tid till detta förarbete.

 2. Måste jag registrera alla verksamhetsställen i företaget? 

  Du ska göra en registrering för varje företag.
  Ett organisationsnummer = ett företag = en registrering.

  Om du vill ha olika rutiner för olika verksamhetsställen anger du detta i ditt egenkontrollprogram, men alla verksamhetsställen inom ett och samma företag omfattas av samma registrering. Det innebär att du registrerar ditt företag för alla förekommande verksamhetstyper, även om viss verksamhet bara utförs på ett av flera verksamhetsställen.

 3. Hur går registreringen till? 

  Om du har ett svenskt organisationsnummer är det enklast att uppdra åt en av dina elinstallatörer för regelefterlevnad att göra registreringen. Han eller hon gör då detta enklast genom att använda Elsäkerhetsverkets e-tjänst för direktregistrering (kräver e-legitimation) .

  Om du gör på detta sätt läggs ditt företag in i registret direkt, utan fördröjning.

 4. Vad händer om jag vill utföra arbete inom verksamhetstyper som jag inte är registrerad för? 

  Du får inte påbörja arbete du inte är registrerad för innan du är registrerad i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

 5. Ska jag skicka in mitt egenkontrollprogram till Elsäkerhetsverket? 

  Nej. Däremot omfattas egenkontrollprogrammet av Elsäkerhetsverkets tillsyn, så det kan bli aktuellt att visa upp dina rutiner i egenkontrollprogrammet vid tillsyn. Framför allt är egenkontrollprogrammet ditt eget verktyg för att se till att din verksamhet bedrivs i enlighet med de krav som gäller.

 6. Jag utför bara arbeten åt ett bolag i samma koncern – måste jag registrera företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister? 

  Nej, om ägarförhållandena i ditt bolag och det du utför arbeten åt är desamma så behöver du inte registrera ditt företag. Du anses då arbeta på din egen anläggning.

 7. Jag vill starta ett elinstallationsföretag – vad ska jag tänka på? 

  Tänk på att du måste ta fram ett egenkontrollprogram för den verksamhet du avser att bedriva. För detta måste du anlita en elinstallatör med den auktorisation som krävs för verksamheten som ska vara företagets stöd i arbetet.

  Om du ska utföra elinstallationsarbeten på annans anläggning måste du registrera företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister innan arbetet påbörjas.