En person i orange väst kontrollerar elektrisk utrustning.

Du som är elinstallatör

Den 1 juli 2017 trädde nya regler för elarbete i kraft. Alla elinstallatörer har nu en auktorisation istället för det som tidigare kallades behörighet. Om du vill få ett dokument som styrker att du är en auktoriserad elinstallatör finns det att hämta via en e-tjänst på vår webbplats.

Observera att de nya reglerna också påverkar din yrkesmässiga roll som elinstallatör. Exempelvis måste du ingå i ett företags egenkontrollprogram när du utför elinstallationsarbete och överinseendefunktionen har upphört.

Auktorisationstyper

Från och med 1 juli 2017 har du som är elinstallatör en auktorisation istället för det som tidigare kallades behörighet. Du som blev elinstallatör innan 1 juli 2017 har automatiskt fått din behörighet omvandlad till en auktorisation. Läs mer om auktorisationstyper och vilka elinstallationsarbeten som de omfattar via länken nedan.

Auktorisationstyper

Auktorisationsbevis

Det beslut som Elsäkerhetsverket skickar till dig om att du fått en auktorisation gäller som bevis på att du är auktoriserad elinstallatör. Du har också möjlighet att hämta ett auktorisationsbevis via en e-tjänst på vår webbplats. För att kunna använda tjänsten behöver du ha ett BankID. Om du saknar det kan du ta kontakt med oss så skickar vi ett auktorisationsbevis till dig.

För dig som fick ditt beslut före den 1 juli 2017 gäller fortfarande det behörighetsbevis som du fick skickat till dig. Om du vill ha ett uppdaterat dokument där det framgår att du nu istället har en auktorisation så kan du hämta ett auktorisationsbevis i vår e-tjänst.

Hämta auktorisationsbevis (e-tjänst)

Elinstallatörsregistret

Som auktoriserad elinstallatör finns du med i Elsäkerhetsverkets register över elinstallatörer. Registret visar dina personuppgifter, vilken auktorisationstyp du har, när auktorisationen beviljades och om du är registrerad som elinstallatör för regelefterlevnad för ett företag. I registret framgår också om Elsäkerhetsverket har beslutat om några sanktioner för din auktorisation.

Om en elinstallatör utför elinstallationsarbete felaktigt eller beter sig uppenbart olämpligt kan Elsäkerhetsverket besluta att återkalla eller inskränka auktorisationen. Detta innebär att den helt eller delvis upphör. Elsäkerhetsverket kan också besluta om varning. Eventuella sanktioner framgår i elinstallatörsregistret.

Giltighetstid

Din auktorisation gäller tillsvidare.

Tidigare fanns en bestämmelse om att en viss giltighetstid skulle gälla. Men den 1 januari 2016 gjordes en regeländring som innebar att alla som då hade en giltig auktorisation automatiskt fick en obegränsad giltighetstid.

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du som elinstallatör håller dig informerad om nyheter och förändringar som rör din auktorisation. Vi råder dig därför att besöka vår webbplats regelbundet för att få uppdaterad information. Här finns bland annat våra föreskrifter och webbtjänsten "Frågor och svar". Om du har anmält din e-postadress till oss kommer du dessutom att få vårt nyhetsbrev regelbundet.