DCL uttag och stickproppar till belysning.

DCL-uttag och stickproppar

Genom beslut inom standardiseringen förverkligades 2019 en övergång från våra gamla lampanslutningsdon till de så kallade DCL-donen. Från och med den 1 april 2019 finns det nu bara en gällande svensk standard för jordade lamputtag, SS-EN 61995-1 och -2, benämnda i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3 som DCL, (Devices for connection of luminaires).

Under en övergångsperiod på tio år var både de gamla och nya standarderna gällande. Gamla standarden SS 428 08 31 reviderades dock (till utgåva 4), så att den från 1 april 2019 nu endast gäller lampproppar och ojordade lamputtag. Det är DCL-uttagen som slutligen kommer att utgöra standarden på samtliga EU/EES-marknader inklusive den svenska.

Nedan beskriver vi hur detta påverkar dig som arbetar med elinstallationer.

Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 utgåva 3 - Installera DCL-don om du följer svensk standard

Om man gör sin anläggning i enlighet med Elinstallationsreglerna (559.5.1 SS 436 40 00 utgåva 3) är det SS-EN 61995-serien (standarden där DCL-don beskrivs) som ska användas.

Att följa Elinstallationsreglerna är ett sätt att uppfylla de tvingande kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis enligt ELSÄK-FS 2008:1, men det är möjligt att göra avvikelser från standarden om de bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras, och avvikelsen är förenlig med kraven i övrigt.