uppslagen bok på ett bord

Så påverkas du som är elinstallatör

Från den 1 juli 2017 ställs nya krav på dig som är elinstallatör. Här har vi samlat de viktigaste förändringarna som rör dig i din yrkesroll.

Företaget tar över ansvaret för överinseende av yrkesmän

De elinstallatörer som tidigare har utövat överinseende över yrkesmän ska inte fortsätta med det. Det är istället företaget som genom ett egenkontrollprogram ska säkerställa att personer som utför elinstallationer har rätt kompetens för arbetet och att arbetet utförs på rätt sätt. I detta kan elinstallatörer få en särskild roll som företagets elinstallatör för regelefterlevnad.

Företagets ansvar

Företagets egenkontrollprogram styr arbetet

Elinstallatörer som utför elinstallationsarbete ska ingå i ett företags egenkontrollprogram och arbete ska alltid utföras i enlighet med egenkontrollprogrammet. 

Egenkontrollprogram

Elinstallatör för regelefterlevnad

Några elinstallatörer kommer att få en ny roll. Alla företag ska nämligen ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad, som är företagets stöd i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Att vara elinstallatör för regelefterlevnad

Om auktorisation

Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan. Elinstallatörer som sedan tidigare har en behörighet behöver inte göra någon ny ansökan. Behörigheten omvandlas automatiskt till auktorisation. Om du har ett Bank-ID kan du hämta ut ett auktorisationsbevis via e-tjänsten "Auktorisationsbevis". Annars kan du kontakta oss så skickar vi ett auktorisationsbevis till dig.

En elinstallatör kan också bli av med sin auktorisation om det senare visar sig att han eller hon är uppenbart olämplig och/eller inte använder sin kompetens på rätt sätt, till exempel genom att utföra elinstallationsarbete felaktigt.

Kolla upp vilken auktorisation du har och vilken auktorisation som krävs inom respektive verksamhetstyp, så att du vet vilka företag du kan vara elinstallatör för regelefterlevnad inom.