Svar på vanliga frågor om de nya reglerna

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Här försöker vi svara på de vanligaste frågorna som rör de nya reglerna och dig som elinstallatör.

Vanliga frågor

  1. Får jag som har en allmän behörighet AB enligt det tidigare systemet göra elinstallationer i min bostad efter den 1 juli 2017?
  2. Jag är elinstallatör och utövade tidigare överinseende över fem yrkesmän. Är jag nu elinstallatör för regelefterlevnad?
  3. Måste jag som sedan tidigare har behörighet ansöka om auktorisation?
  4. Vad händer med min begränsade behörighet BB3?
  5. Vi elinstallatörer som inte hade en AB, ABL, BB1 eller BB2 – vilka verksamhetstyper kan vi vara elinstallatör för regelefterlevnad inom?

1. Får jag som har en allmän behörighet AB enligt det tidigare systemet göra elinstallationer i min bostad efter den 1 juli 2017?

Ja, så länge det inte sker yrkesmässigt får du utföra de elinstallationsarbeten i din bostad som omfattas av din auktorisation. 

2. Jag är elinstallatör och utövade tidigare överinseende över fem yrkesmän. Är jag nu elinstallatör för regelefterlevnad?

Det är elinstallationsföretaget som utser elinstallatörer för regelefterlevnad. Ta kontakt med din arbetsgivare för att ta reda på hur organisationen ser ut.

3. Måste jag som sedan tidigare har behörighet ansöka om auktorisation?

Nej, din behörighet har automatiskt omvandlats till en auktorisation. Du behöver inte kontakta Elsäkerhetsverket. 

4. Vad händer med min begränsade behörighet BB3?

Den har omvandlats till en auktorisation med samma innehåll som den behörighet du hade tidigare. Om din BB3 motsvarar innehållet i en auktorisation A, AL eller B, är din behörighet alltså omvandlad till en sådan.

5. Vi elinstallatörer som inte hade en AB, ABL, BB1 eller BB2 – vilka verksamhetstyper kan vi vara elinstallatör för regelefterlevnad inom?

Det finns inga verksamhetstyper för de personer som inte får en A-, AL- eller B-auktorisation.

Detta är en följd av att det inte finns någon verksamhetstyp där det är tillräckligt med en annan typ av auktorisation än just A, AL eller B.