En person använder skruvmejsel.

Du som vill bli elinstallatör

För att bli elinstallatör måste man ansöka om en auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Vid en ansökan ska man visa att man uppfyller det krav på utbildning och praktisk erfarenhet som ställs i gällande regler.

Här kan du läsa mer om kraven och hur du går tillväga för att skicka in en ansökan till oss.